NASLOVNICA arrow I JOŠ PONEŠTO arrow Komunistički zločini
Komunistički zločini PDF Ispis E-mail
Administrator   

Dražen Ćurić, Večernji list, 14. 5. 2008.

 

Komunistički zločini

 

Crkva traži aboliciju za partizane pokajnike

 

Bez suda i suđenja na križnim  putovima i raznim logorima posebno su teško stradali Hrvati. O razmjeri­ma počinjenih zločina, isti­ču biskupi, najočitije govo­ri velik broj prikrivenih i do danas neoznačenih grobi­šta na području Slovenije, ali i Hrvatske te BiH. U pro­teklih 17 godinau te tri države  evidentirano je čak 1300 grobišta, ođ kojih čak 700 u Hrvatskoj te 500 u Sloveniji. Komisije smatraju da veliku odgovomost za žrtve  snose i vođe poraženih režima koji su naredili povlačenje  stoti­na tisuća vojnika i civila, a potom sami pobjegli.

 

.................................................................................................................................................. 

 

Katolička  crkva predlaže da se aboliraju komunistički zločinci koji pristanu govoriti   zločinima, žrtvama i stra­tištima koje je potkraj i nakon završetka Drugo­ga svjetskog rata počinila partizanska vojska. Crkva zapravo traži komuniste pokajnike koji će biti izuzeti od kaznene odgovornosti ako pomognu u otkrivanju povijesne istine o komuni­stičkim zločnima.

Zahtjev se odnosi  na sve počinitelje koji su spremni iznijetičinjenice o zločinima i krivcima.

 

Povijesne činjenice

U izjavi komisije Iustitia et pax Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije o stra­danjima i prikrivenim grobištima iz II. svjetskog rata i poraća ističe se da, uz kažnjavanje zločina, prije svega. treba stvoriti uvjete za žalo­vanje i pijetet prema žrtva­ma, ali  isto tako razotkriti mehanizme i odgovornosti za zločine, tj.  utvrditi povi­jesne  činjencice  i usposta­viti kolektivno pamćenje naroda.

 

Komisije žele  potaknu­ti još  žive  počinitelje i oče­vice zločina na svjedočenje o žrtvama, o mjestima i vre­menu, kao  i  institucijama, jedinicama i osobama koje su naređivale i počinile zločin. U tom simislu, a navla­stito u svrhu identificiranja grobišta i žrtava, komisije predlažu državnim vlasti­ma da pokrenu postupak abolicije za istinu te omoguće pojedinačnu abolici­ju pokretačima i počiniteljima koji iznesu činjenice o odgovornosti, o grobištima i vremenu zločina te  o identi­tetu žrtava - ističe se u izja­vi koju su potpisali biskupi Vlado  Košić (Hrvatska), Anton Stres (Slovenija) i Pero Sudar (BiH).

 

Komisija Iustitia et pax također naglašava da je komunistički režim nakon Drugoga svjetskog rata pro­vodio sustavne  represije  nad osobama koje su proizvoljno označene  "narod­nini neprijateljima i ratnim zločincima".

 

Čak 1300 grobišta

Bez suda i suđenja na križnim  putovima i raznim logorima posebno su teško stradali Hrvati. O razmjeri­ma počinjenih zločina, isti­ču biskupi, najočitije govo­ri velik broj prikrivenih i do danas neoznačenih grobi­šta na području Slovenije, ali i Hrvatske te BiH. U pro­teklih 17 godinau te tri države  evidentirano je čak 1300 grobišta, ođ kojih čak 700 u Hrvatskoj te 500 u Sloveniji. Komisije smatraju da veliku odgovomost za žrtve  snose i vođe poraženih režima koji su naredili povlačenje  stoti­na tisuća vojnika i civila, a potom sami pobjegli.

 

Na jučerašnjem predstav­Ijanju izjava  Opravu na grob i o dužnosti pijeteta, biskupi su izrazili  nezado­voljstvo što još nitko nije osuđen zbog komunistit­lčkih zločina. Dodali su da je neprihvatljivo da je zbog partizanskih zločina pro­vedena istraga samo protiv jednog bivšeg komunistikog moćnika u Sloveniji, a u Hrvatskoj niti jedna.

 

Na pitanje je li za to krivo pravosuđe ili, pak, politika jer nije pokazala političku volju suditi komunistima, biskup Košić se nije oči­tovao. Odgovorio je član hrvatske Komisije Iustitia et pax Neven Šimac koji je rekao da o tome nema­ju spoznaja. On je napo­menuo kako se izjava  pri­premala mjesec dana te da je objavljena u povodu 60. obljetnice Deklaracije o pravima čovjeka i političke  rezolucije Vijeća Europe o komunističkoj prošlosti i o potrebi demontiranja prošlosti da bi se mlade gene­racije mogle razvijati u demokratskom  društvu.

 

Dakle, temelj izjave su osnovna prava čovjeka, pitanja povijesne istine. Temelj je bitno humani­tarni  poticaj, a ne politička izjava - rekao je Šimac.

 

Bitno je kazniti počinitelje, ali i razotkriti tko je i kako činio zločine, poručili su biskupi.

 

...................................................................................................................................................... 

 

Identifikaciju čeka 500 ekshumiranih

 

Vukovarske novine donose podatak o ekshumaciji i identifikaciji žrtava Domovinskog rata: Voditeljica Gradskog društva Crvenog križa Vukovar  Zorica Grgić  rekla je kako se na popisu zatočenih i nestalih iz 1991. nalazi 1090 osoba te da se na Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu nalazi 500 ekshumiranih i neidentificiranih osoba.

 

Na području RH pronađene  su 143 masovne grobnice od kojih  52 na području Vukovarsko - srijemske županije.  Ekshumirano je 3.685 osoba iz masovnih i pojedinačnih grobnica od toga, više od 2.000 na našem području. Potrebno je identificirati još 856 nestalih osoba tijekom Domovinskog rata za koje je potrebna DNA analiza. Ovom metodom uspješno je identificirano 84 posto do sada ekshumiranih osoba.

 

 

 
« Prethodna   Sljedeća »