NASLOVNICA arrow I JOŠ PONEŠTO arrow Lisabonski NE
Lisabonski NE PDF Ispis E-mail
Administrator   

Europi treba idealizma, vizije, ideje

Reakcije iz Crkve na irsko odbacivanje Lisabonskog sporazuma

Darko Grden, Glas Koncila

 

(...) Vjerujem da bi, kad bi bilo jasno da se Europa priprema za temu gladi, za temu okoliša, za temu mira, tu Europu slijedili na­rodi, slijedili mladi; kad bi se za nju vrijedilo zauzeti.... (...) Europa mora pronaći svoje temelje, svoje korijene; mora pronaći vrijednosni temelj. Europi treba idealizma, vizije, ideje. No i europski se građani moraju zauze­ti za projekt koji je ideja, a ta ideja treba biti utemeljena...

 

Što se tiče referenduma, po­litičari su ti koji moraju vrednovati to pitanje. Svakako, riječ je o signali­ma o kojima odgovorni za ugovor trebaju voditi računa. Mi smo kao Crkva, naravno, uvijek zainteresi­rani za „veliku Europu“ a ne samo za narode u Europskoj Uniji. Zani­ma nas dakle prije svega povijesna Europa, kulturna Europa, Europa koja se danas suočava sa svijetom. Sto se tiče političkog projekta, Crkva s velikim zanimanjem pro­matra sve što može pridonijeti većoj stabilnosti i jedinstvu Euro­pe, kako bi se na taj način također pridonijelo ostatku svijeta«, ko­mentirao je za Vatikanski radio dosada­šnji generalni tajnik Vijeća europskih bis­kupskih konferencija (CCEE) Aldo Giordano irsko referendu­msko odbacivanje Li­sabonskog sporazu­ma.

 

Na referendumu koji je održan u četvr­tak 12. lipnja 53 posto Iraca koji su izišli na izbore odbacili su spo­razum koji je trebao zamijeniti ustav Eu­ropske Unije, već prije  „srušen“ na referen­dumima u Francuskoj i Nizozemskoj.

 

Unatoč podosta suzdržanom odgovoru na pitanje o referendu­mu, mons. Giordano je, odgova­rajći na pitanje kako Crkva može pridonijeti izgradnji zajedničke Europe, ipak upozorio gdje leži bit problema: „Europa mora pronaći svoje temelje, svoje korijene; mora pronaći vrijednosni temelj. Europi treba idealizma, vizije, ideje. No i europski se građani moraju zauze­ti za projekt koji je ideja, a ta ideja treba biti utemeljena... Dakle ne Europa koja želi postati utvrda, koja gleda samo na sebe, nego Eu­ropa koja ponovo nalazi svoj iden­titet, svoj poziv, jer je samo tako kadra suočiti se s velikim izazovi­ma svijeta.

 

Vjerujem da bi, kad bi bilo jasno da se Europa priprema za temu gladi, za temu okoliša, za temu mira, tu Europu slijedili na­rodi, slijedili mladi; kad bi se za nju vrijedilo zauzeti.  Inače, od po­četka rujna mons. Giordano preu­zima novu dužnost stalnog pro­matrača Svete Stolice pri Vijeću Europe.

 

Ishod referenduma komentirao je i zamjenik glavnog tajnika  Komisije  biskupskih konferencija Europske Unije (ComECE) Stefan Lunte. Za njega odbacivanje u Irskoj znači da je potrebno tražiti  novi konsenzus o europskome  ujedinjenju. Nije dovoljno vjerovati da će dodatni pregovori, kampanje i novo glasovanje riješiti probleme koji su u temeljima  nezadovoljstva građana. Ljudima  treba objasniti kako je »projekt europskoga ujedinjenja vrijedna i  dobra stvar«, koliko god pojedina  politička pitanja mogla biti sporna. Očito je da mnogi građani sumnjaju u vjerodostojnost procesa ujedinjenja i tu nesigurnost nema  smisla prikrivati.

Treba dakle početi ispočetka, a za to je potrebna vjerodostojna politička elita. Lunte je također naglasio kako su se  predstavnici Irske  biskupske konferencije jasno izjasnili u korist Lisabonskog ugovora. Njegovo odbacivanje  izraz je negativnog  stava mnoštva skupina koje imaju  različite argumente i različite interese.

 

Među te spadaju oni koji se boje za gubitak suvereniteta i neovisnosti Irske. Drugi se boje da bi Unija Ir­skoj mogla nametnuti veće pore­ze. Naime, upravo su niski porezi privukli u Irsku velika strana ula­ganja koja su zaslužna za glasovi­ti gospodarski »boom«. Treći smatraju da imigranti koji iz biv­ših istočnih zemalja dolaze raditi u Irsku ugrožavaju ekonomiju i radna mjesta.

 

No ima i onih koji strahuju da bi Unija zemlji mogla nametnuti legalizaciju pobačaja. Da i tome pitanju treba posvetiti pozornost, potvrdio je luksemburški mini­star vanjskih poslova Jean Assel­born koji je, iznoseći prijedloge za izlaženje iz krize, predložio da se Irskoj dadne jamstvo da se „Unija neće miješati kad je riječ o pobačaju“.

 

Slična bi se izjava mogla dati i o irskoj neovisnosti. To su vrlo os­jetljiva pitanja koja Ircima mnogo znače, rekao je Asselborn.

 

 

 
« Prethodna   Sljedeća »