NASLOVNICA arrow I JOŠ PONEŠTO arrow BOZANIĆ- reakcija
BOZANIĆ- reakcija PDF Ispis E-mail
Administrator   

Reakcija Oštra propovijed kardinala Bozanića

 

Pijuni se odriču Boga radi novca

Dražen Ćurić, Večernji list

 

U svojoj prvoj propovijedi nakon donošenja Zakona o suzbijanju diskrimina­cije kardinal Josip Boza­nić oštro je osudio prevrt­ljive kršćane. (...) Kršćanin, istinski vjernik ne sudjeluje u toj igri laži i obmana u kojoj je sve tako namješteno da posljednju riječ ima beznađe...

................................................................................................................................................. 

 

U svojoj prvoj propovijedi nakon donošenja Zakona o suzbijanju diskrimina­cije kardinal Josip Boza­nić oštro je osudio prevrt­ljive kršćane.

 

Laži i obmane

-Pitam se što su i koli­ko danas dobili oni koji su zanijekali i koji nije­ču kršćanske vrednote? Što je toliko vrijedno, što ima tako neodoljiv sjaj da se pojedini lako deklarira­ju kršćanima, ali kada tre­ba štititi kršćanske vred­note koje su univerzalne, kad treba djelovati iz pra­vednosti, solidarnosti i ljubavi prema bližnjem, opravdavaju se global­nim trendovima kojima se moramo prilagođava­ti, a u kojima eto, naža­lost, ne prolaze kršćanske vrednote, rekao je kardi­nal Bozanić jučer u Blatu na Korčuli, dodajući da su najobičniji pijuni svi oni koji se olako odriču krgšćanskih vrijednosti radi moći, novca ili vlasti.

 

-Kršćanin, istinski vjernik ne sudjeluje u toj igri laži i obmana u kojoj je sve tako namješteno da posljednju riječ ima beznađe - objas­nio je Bozanić.

 

Brak i obitelj

Zatim se kardinal izravno osvrnuo naZakon o suzbijanju diskriminacije.

-Danas se Crkvi u Hrvatskoj zamjera što glasno govori  da društvo treba biti utemeljeno na istini o čovjeku, oslanjajući se pritom na načelo prava svakog čovjeka na život od  začeća do naravne smrti; na priznavanje duhovne dimenzije čovjeka u kojoj je ukorijenjeno njegovo neotuđivo dostojanstvo; na poštovanje vjerskoga izbora svakoga pojedinca, u kojemu se očituje nepri­jeporna ljudska otvore­nost transcendentnome, na poštovanje i promica­nje braka i obitelji kao sta­bilne zajednice muškarca i žene koja je otvorena dje­ci –rekao je Bozanić doda­jući da Crkva smatra da je moguće postići konsenzus i s onima koji ne pristaju­ći uz Katoličku crkvu, pri­hvaćaju glas razurna koji je osjetljiv za norme narav­nog zakona.

 

-Glas ove Crkve i moj glas u  njoj ni za kakvu cijenu neće utihnuti kad god se ovome društvu, u ovoj našoj Hrvatskoj, radi protiv čovjeka, kad se ugrožava opće dobro, kad se ide protiv Boga, zaključio je kardi­nal Bozanić jučer u Blatu na Korčuli.

 

Krivi ideal žene

Bozanić se upitao ne promiče li suvremeno društvo sliku žene koja svojim djelovanjem ruši trajne vrijed­nosti i negira Boga. -Ne nagrađuju li se bogatom medijskom promidžbom  prvenstveno žene koje "eksperimentiraju" ne samo vlastitim životom, nego  i ljudima oko sebe. Nije li u  predstavljanju žene ponovno riječ o ideološkom forsiranju i urezivanju u hrvatsku nacionalnu svijest poruke preglasne manjine nasuprot šutljivoj većini - rekao je Bozanić.

 
« Prethodna   Sljedeća »