Vjeronauk za Europu
Administrator   

Dražen Ćurić, Večernji list, 10. 4. 2008.

 

Katolici trebaju birati nove školske programe

 

Kardinal Bozanić predložio osnivanje saveza katoličkih roditelja

Vjeronauk za Europu  

 

Vjeronauk koji škola nudi svojim učenicima u obliku njihova osobnog rasta  i sazrijevanja, dakako poštujući njihovu slobodu i izbor, pridonosi poznavanju i vrednovanju kršćanskih sadržaja, prenošenju kršćanske tradicije i kulture, senzibiliziranju za kršćanske i ljudske vrednote – rekao je Bozanić dodajući da školski vjeronauk teži cjelovitom odgoju i obrazovanju.

 

..............................................................................................................

Katolička crkva predlaže da se osnuje poseban savez  katoličkih roditelja koji bi sudjelovao u izboru programa odgoja  i obrazovanja za osnov­ne škole.

 

Budno praćenje

Čini mi se da je hrvatskom društvu, koje se priprema  za ulazak u Europsku uniju, potreban određeni savez katoličkih  roditelja koji će budno pratiti  predlaganja odgojno-obrazov­nih metoda i sudjelovati  u izboru plana i programa

odgoja i obrazovanja za naše osnovne  škole  rekao  je u utorak navečer kardinal Josip Bozanić, koji je u dvo­rani Vijenac na zagrebačkom  Kaptolu održao pre­davanje "Vjeronauk u školi u europskom kontekstu". Smatra da o vjeronauku u školama trebaju odlučivati roditelji i obitelj, sudjelova­ti u tome svojim očekivanji­ma i odgovomošću  za svo­ju djecu.  

 

Iznio je zanimljiv  podatak iz istraživanja Vije­ća europskih biskupskih, konferencija koje pokazu­je da je vjeronauk u ško­li u europskim zemljama gotovo pravilo, a nikako iznimka.

 

Europske zemlje u kojima   nema nikakva modela vjeronauka u školi jesu: Albanija, Bjelorusija,  Bugarska i Slovenija. Oni koji u Hrvatskoj osporavaju predmet  vjeronauka u školskom odgojno-obrazovnom sustavu zacijelo nemaju na umu  europski kontekst - ili su možda opterećeni odre­đenim mentalnim sklopo­vima iz prošlog političkog sustava - naglasio je Boza­nić  dodajući  da u Europi postoje različiti  modeli vje­ronauka.

 

Kardinal je nagla­sio da se vjeronauk u ško­li temelji na primarnom i neotuđivom pravu  roditelja  na izbor odgoja i obrazovanja svoje djece. 

 

Vjeronauk koji škola nudi svojim učenicima u obliku njihova osobnog rasta  i sazrijevanja, dakako poštujući njihovu slobodu i izbor, pridonosi poznavanju i vrednovanju kršćanskih sadržaja, prenošenju kršćanske tradicije i kulture, senzibiliziranju za kršćanske i ljudske vrednote – rekao je Bozanić dodajući da školski vjeronauk teži cjelovitom odgoju i obrazovanju.

 

Crkveni mandat

Kardinal Bozanić je istaknuo da  nastavnici vjeronauka  u školama imaju  svu potrebnu stručnu spremu i  crkveni mandat. Oni  su punoprvni  članovi nastavničkog zbora koji se  potpuno uključuju u školu. Oni su kvalificirani predstavnici Crkve u školi pozvani životom svjedočiti katoličku vjeru. Dodao je da je crkva svjesna naglih promjena kroz koje prolazi hrvatsko društvo.

 

Istinski ljudsko

Nemoguće je zamisli­ti suvremeni sustav hrvat­skog školstva u svom nastojanju da se uskla­di s europskim, a koji ne bi uzeo u obzir religioznu dimenziju čovjekova bića, naše hrvatske i europske kulture, našega društveno - ­kulturalnog identiteta. To samo po sebi govori da je vjeronauku mjesto unu­tar  školskoga kurikuluma.  Vjeronauk  promiče i odga­ja kršćanske  vrednote koje su i istinski ljudske kao što su međusobno poštivanje, dijalog, ekumenizam, odgovornost, solidarnost. Za njih ne -bi smjela biti zainteresirana samo Crkva nego i društvena zajedni­ca – zaključio je kardinal Bozanić.

 

 
SEO by Artio