Nikola Mrvac:Kako učiti?
Administrator   

Dizajn okružja u kojem se uči - budućnost obrazovanja? 

Prof. dr.sc. Nikola Mrvac, Grafički fakultet- predavanje

 

 

Sažetak: Suvremeno društvo suočeno je s nizom problema različitih razina od problema povezanih s održivom budućnosti i održivim razvojem, do niza drugih problema nametnutih eksponencijalnim  porastom znanja i tehnologija. Mijenja se način kako komuniciramo, kako poslujemo pa i način ljudskog života uopće. Način i brzina prihvaćanja, prilagođavanja i upravljanja promjenama postaje jedan od najbitnijih faktora uspjeha, ali i opstanka u različitim segmentima ljudskog života i djelovanja.

                   http://www.srce.hr/ceu/popodne_ceu/20090119.html
 

 

Te promjene svakim danom su sve veće i širom svijeta dolazi se do spoznaja da su nam potrebni drugačiji organizacijski oblici ukoliko želimo ostvarenje održive budućnosti i održivog razvoja. Ti organizacijski oblici jednostavno nam se nameću razvojem web 2.0 tehnologija, temeljenih na online zajednicama i kolaboraciji svih sudionika u komunikaciji. Sam web 2.0 ne predstavlja evolucijski korak naprijed u tehnološkom smislu, već u načinu korištenja web stranica. Tipični primjeri web 2.0 aplikacija su Wikipedia, Facebook, YouTube i blogovi.

Unatoč svim tim promjenama, većina obrazovnih ustanova još uvijek se oslanja na podučavanje zastarjelim modelom prijenosa informacija. Odnosno, većina poduzeća organizacijski je strukturirana u skladu s industrijskim modelom.
Da bismo mogli u punoj mjeri koristiti prednosti koje nam nude web 2.0 tehnologije te izgrađivati nove organizacijske oblike, koji bi bili u skladu s potrebama suvremenog društva baziranog, na znanju, bilo je potrebno razviti i neke nove alate.

Sukladno prethodno navedenom razvijena je metodologija te alat (Eva SMS web aplikaciju) koji omogućava provedbu te metodologije kako bi se omogućio razvoj i formiranje organizacijskih oblika koji su u skladu s današnjim potrebama društva.

 

 

 
SEO by Artio