Korizma je
Administrator   

Korizma je. Vrijeme je to kada se kao kršćani pokušavamo malo „srediti“, biti bolji i pripraviti se za proslavu Uskrsa, našeg najvećeg blagdana. Svatko to čini na svoj način, netko odričući se čokolade, netko cigareta, drugi alkohola ili nekog drugog sitnog zadovoljstva; ponekada i natječući se tko će se više „žrtvovati“, zaboravljajući pri tome da nije smisao u zdravstvenoj kozmetici nego u tome da se bar malo oslobodimo pretjerane navezanosti na tjelesno i materijalno, a otvorimo duhovnoj strani našeg bića, u duhovnoj pripravi.

 

I ne pokušavajući dalje ulaziti u ove teme, jer to je područje teologije, svjesni svoga neznanja, pitamo se kako to da se u našim katoličkim medijima mogu vidjeti naslovnice na kojima se ističe kako se ova ili ona, manje ili više poznata osoba, ne stidi Isusa. Valjda, što bi trebalo i druge potaknuti na isto. E, pa jadna je naša vjera ako smo došli do toga da se zadovoljavamo samo time da se ne stidimo. I to za Onoga koji je naša njveća svetost.

 

Pa valjda bi minimum bio, ne da se ne stidimo, nego da se ponosimo Njime i svojom vjerom u Njega. I ta naša vjera  bi se trebala vidjeti kroz svako naše djelo, svaki istup, svaku riječ, na svakom koraku u našem životu, kao nešto posve prirodno, normalno. Kao što je to disanje - ni skriveno, ali niti napadno, izazovno. Pa nismo se stidjeli ni u ona vremena kad je vjera bila proganjana. Eh,kad bi naša vjera bila barem kao ono zrno goruščice...

 

Ali, ostavit ćemo ove teme teolozima i pokazati vam nekoliko vrijednih priloga koji su pristigli s različiti mail adresa. 

 

                       *              *               * 

 

http://mojsvijet.hr/images/docs/ Korizma_je.pps

 

http://mojsvijet.hr/images/docs /KrizniPut.pps

 

http://mojsvijet.hr/images/docs/ KORIZMENA_SVETA MISA.pps

  

http://mojsvijet.hr/images/docs /Andjeli.pps

 

Bonaventura Duda- Ja Bogu povjerih svoj štap

 

Sv. Augustin: O smrti

 

Vukovaru grade sveti  

     

http://www.bitno.net/vijesti/vatikan/papa-benedikt-vjera-kao-najveca-sigurnost/

 

                                *             *               *

 

Čudesna molitva

 

When you carry a Rosary, Satan has a headache.

Kad nosimo Krunicu, Sotoni zadajemo glavobolju.

 

When you use it, he collapses.

Kad ju upotrebljavaš, on se sruši.

 

When he sees you praying it, he faints.

A kad nas vidi da molimo, on pada u nesvijest.

 

Let us pray the rosary every time, so that he'll keep fainting.

Molimo Krunicu neprestano, tako da se on nikada ne može osvijestiti.

 

Did you also know that when you are about to forward this message, Satan will try to discourage you?

Znaš li, da kada pokušaš proslijediti ovu poruku, Sotona ćete pokušati obeshrabriti?

 

Forward it anyway and help hasten the triumph of Mother Mary!

Svakako proslijedi ovu poruku, jer ćeš tako pospješiti pobjedu Naše Majke Marije!

 

Send this to your prayerful friends and see how the Holy Spirit works!

Proslijedi ovo svim svojim prijateljima koji mole, i vidjet ćeš što sve Duh Sveti

 

Send this to your prayerful friends and see how the Holy Spirit works!

Proslijedi ovo svim svojim prijateljima koji mole, i vidjet ćeš što sve Duh Sveti može učiniti!!!


There is a great deal to gain and absolutely nothing to lose!

Ne možeš ništa izgubiti, ali možeš puno dobiti.

 

 

*              *               *

 

 

Hi Everyone,

Pozdrav svima,

 

Imagine what might happen if every Catholic in the world would pray a Rosary on the same day! We have an example in October of 1573, when Europe was saved from the invasion of the mighty Turkish fleet, by the praying of theRosary by all Christians!

 

Zamislite što bi se moglo dogoditi kad bi svi katolici ovoga svijeta molili Krunicu u istom danu! Imamo primjer u listopadu 1573. godine, kad je Europa bila pošteđena invazije moćne turske vojske, zato što su svi Kršćani usrdno molili Krunicu.

 

So, on Good Friday March 29, 201 3 , let us all pray a Rosary for peace in the world and the return of moral values into our communities. If possible, please pray your Rosary between Noon and 3:00 PM.

 

S toga, molimo Krunicu na Veliki Petak, 29. ožujka 2013. za Mir u svijetu i povratak moralnih vrijednosti u naše zajednice. Ako je moguće, molite Krunicu u vrijeme između podneva i 15. sati.

 

Also, please e-mail this message to every Catholic on your address list, and ask them to pass it along to every Catholic on their lists. Let's unite in praying one of the most powerful prayers in existence, for these intentions, on one of the holiest days in our Church year.

 

Također, molim da proslijedite ovu poruku svakom katoliku čiju adresu imate na svojoj listi, a oni onda neka učine isto.

MOLIMO ZAJEDNO NAJMOĆNIJU MOLITVU, KOJA POSTOJI, ZA OVE NAKANE, NA NAJSVETIJI DAN U NAŠOJ CRKVENOJ GODINI!!!


God bless us all!

NEKA NAS GOSPODIN BLAGOSLOVI SVE

 

                                    

                                           *              *                *

 

I zar nije uvijek dobro potsjetiti se na

 

SEDAM GLAVNIH  GRIJEHA

 1. Oholost
 2. Škrtost
 3. Bludnost
 4. Zavist
 5. Neumjerenost u jelu i piću
 6. Srditost
 7. Lijenost

 

SEDAM DAROVA DUHA SVETOGA

 1. Mudrost
 2. Razum
 3. Savjet
 4. Jakost
 5. Znanje
 6. Pobožnost
 7. Strah Božji
 
 
SEO by Artio